Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

tysiace-mysli
13:55
1414 3711 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viagdziejestola gdziejestola
tysiace-mysli
09:28
Jedni ludzie potrafią rozmawiać, podnieść do góry twój nastrój, zasunąć ci pięknego kopa w duszę, podarować uśmiech, dobro, czas. Inni potrafią cię wyprowadzić z równowagi, doprowadzić do szału, zaprowadzić do diabła, wyssać energię, a nastrój spierdolić. Otaczaj się tymi pierwszymi.
— Kaja Kowalewska
tysiace-mysli
09:28
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viazoou zoou

July 20 2019

tysiace-mysli
11:41
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
tysiace-mysli
11:40
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viazoou zoou
tysiace-mysli
11:40
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazoou zoou
tysiace-mysli
11:39
Reposted frombluuu bluuu viazoou zoou
tysiace-mysli
11:39
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou

July 14 2019

tysiace-mysli
20:21
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viatakatambasienka takatambasienka

July 13 2019

tysiace-mysli
18:35
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
tysiace-mysli
18:34
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
tysiace-mysli
18:32
tysiace-mysli
18:31
tysiace-mysli
18:26
tysiace-mysli
18:26

July 07 2019

tysiace-mysli
19:24
3098 fed2
Reposted fromkarsina karsina vialubie-lato lubie-lato
tysiace-mysli
19:23
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

July 04 2019

tysiace-mysli
08:23
1119 0826 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
tysiace-mysli
08:23
1900 5280 500
Reposted fromthetemple thetemple vialiliowadusza liliowadusza
tysiace-mysli
08:22
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl