Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

tysiace-mysli
08:22
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
tysiace-mysli
08:21

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

tysiace-mysli
08:21
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
08:20
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
08:20
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
07:40
7361 0599 500

July 02 2019

tysiace-mysli
09:28

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdecepcion decepcion viamindfields mindfields
tysiace-mysli
09:23
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

June 28 2019

tysiace-mysli
19:23
9867 ba1f
Reposted fromsosna sosna viatobecontinued tobecontinued
tysiace-mysli
18:52
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
tysiace-mysli
18:50
tysiace-mysli
18:49
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatobecontinued tobecontinued
tysiace-mysli
18:48
1281 df6c
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
tysiace-mysli
18:47
tysiace-mysli
18:46
tysiace-mysli
18:46
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viatobecontinued tobecontinued

June 27 2019

tysiace-mysli
13:50
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
tysiace-mysli
13:49
7082 8531 500
tysiace-mysli
13:49
5794 0226
Reposted frompsychedelix psychedelix viaschulz23 schulz23

June 26 2019

tysiace-mysli
17:05
Znowu coś ciągnie mnie w dół
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl