Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

tysiace-mysli
15:44
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viatake-care take-care
tysiace-mysli
15:43
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viatake-care take-care
tysiace-mysli
15:42
Zawsze można upaść jeszcze niżej. Codziennie odkrywam tę prostą prawdę na nowo.
— Rebecca Fleet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia
tysiace-mysli
15:32
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
15:29
tysiace-mysli
15:29
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
tysiace-mysli
15:24
tysiace-mysli
15:24
Chciałabym zobaczyć świat, który podaje rękę, a nie depcze. Chciałabym uwierzyć w człowieka, który dźwiga, a nie odwraca wzrok. Chciałabym dostrzec relacje, które budują a nie niszczą. Tak, właśnie taka mogłaby być prawdziwa magia świąt...
— Natalia Belcik
tysiace-mysli
15:24
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
tysiace-mysli
15:23
4269 9869 500
tysiace-mysli
15:23
Reposted frombluuu bluuu viatake-care take-care

November 19 2019

tysiace-mysli
20:15
4674 65f9 500
Reposted frompiehus piehus viastrofa strofa
tysiace-mysli
20:13
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaDaisy88 Daisy88

November 17 2019

tysiace-mysli
23:18
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tysiace-mysli
23:18
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tysiace-mysli
23:17
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tysiace-mysli
23:16
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
tysiace-mysli
23:13
9473 e982 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
tysiace-mysli
23:13
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
tysiace-mysli
23:12
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl