Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

tysiace-mysli
08:41
tysiace-mysli
08:40
tysiace-mysli
08:40
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viasatyra satyra
08:40
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viasatyra satyra
tysiace-mysli
08:40
6085 7182
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viaclerii clerii
tysiace-mysli
08:39
tysiace-mysli
08:39
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
tysiace-mysli
08:39
1981 286b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
tysiace-mysli
08:39
3435 1165
Reposted fromsiseniorita siseniorita viabezimienna23 bezimienna23
tysiace-mysli
08:38
9177 9cf2
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vialaters laters
tysiace-mysli
08:38
08:38
2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialaters laters
tysiace-mysli
08:37
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vialaters laters
tysiace-mysli
08:36
To, że nie okazuję uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie, przerastają mnie.
Reposted fromspokodama spokodama
tysiace-mysli
08:33
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaprecelka precelka
tysiace-mysli
08:32
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaprecelka precelka
tysiace-mysli
08:31
tysiace-mysli
08:31
9630 5e26
tysiace-mysli
08:31

September 06 2017

tysiace-mysli
19:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl