Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

tysiace-mysli
20:01
20:01
tysiace-mysli
20:00
1704 0135
tysiace-mysli
19:59
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vialaters laters
tysiace-mysli
19:58
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
19:58
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaspokodama spokodama
tysiace-mysli
19:53
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaHoHo HoHo
tysiace-mysli
19:51
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
tysiace-mysli
19:51

July 09 2017

tysiace-mysli
12:07
6553 eaa7
tysiace-mysli
12:07
1185 42fc
tysiace-mysli
12:05
Reposted fromconcarne concarne viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
11:10
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
10:28
Reposted fromkattrina kattrina viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
10:27
9370 e619
Reposted frommiststueck miststueck viaSkydelan Skydelan
10:26
10:26
6594 dcff 500

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
10:25
Kiedyś dużo płakałem; z niezgody, ze współczucia, z bólu, no różnie. Teraz oczy mi się wilgocą tylko wtedy, gdy w środku nocy mi się za nią zatęskni. I jak sobie uświadomię, że już nie rozmawiamy. A przecież tyle zdążyliśmy się o sobie dowiedzieć przez lata... to smutne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
10:24
tysiace-mysli
10:23
8818 9ad1 500
Reposted fromteaholic teaholic viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl