Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

tysiace-mysli
17:00
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
17:00
tysiace-mysli
17:00
Patrzysz, ale czy widzisz?
tysiace-mysli
16:59
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viadrunkenheart drunkenheart

July 20 2017

tysiace-mysli
20:05
tysiace-mysli
20:04
9677 b476 500
tysiace-mysli
20:03
tysiace-mysli
20:03
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamoai moai
tysiace-mysli
20:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
tysiace-mysli
20:02
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclerii clerii
20:02
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaclerii clerii
tysiace-mysli
20:01
20:01
tysiace-mysli
20:00
1704 0135
tysiace-mysli
19:59
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vialaters laters
tysiace-mysli
19:58
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
19:58
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaspokodama spokodama
tysiace-mysli
19:53
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaHoHo HoHo
tysiace-mysli
19:51
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
tysiace-mysli
19:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl