Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

tysiace-mysli
08:48
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaprecelka precelka
tysiace-mysli
08:48
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprecelka precelka
tysiace-mysli
08:48
Człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas straci szacunek do samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— J. Kosiński
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viazoou zoou
tysiace-mysli
08:48
4421 b232
Reposted fromxalchemic xalchemic viagosiuuaam16 gosiuuaam16
tysiace-mysli
08:47
1582 a91b
Reposted fromproof proof viagosiuuaam16 gosiuuaam16
tysiace-mysli
08:47
tysiace-mysli
08:46
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou
08:46
6272 4079
tysiace-mysli
08:44
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprecelka precelka
tysiace-mysli
08:44
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
tysiace-mysli
08:43
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
tysiace-mysli
08:43
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
tysiace-mysli
08:43

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
08:42
2509 0154 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagosiuuaam16 gosiuuaam16
08:40
tysiace-mysli
08:40
6908 bdbf 500
Reposted fromotters otters viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
08:40
Reposted fromshakeme shakeme viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
08:39
0137 cd72 500
tysiace-mysli
08:39
tysiace-mysli
08:38
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl