Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

tysiace-mysli
08:57
0487 cfce 500
tysiace-mysli
08:57
7694 d071 500
tysiace-mysli
08:56
tysiace-mysli
08:56
1266 5cfe
Reposted fromretaliate retaliate vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:54
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:54
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vialanforme lanforme
08:54
3727 b0d4 500
tysiace-mysli
08:53
When I see ridiculous statuses on Facebook and try my hardest not to make rude sarcastic comments
Reposted fromhalucine halucine vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:53
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:52
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:52
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:49
4452 14df
Reposted fromJamalus Jamalus vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:45
4379 d692
tysiace-mysli
08:45
4065 fa3c
Reposted fromrol rol vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:44
8103 4c7a
tysiace-mysli
08:44
7822 72de
08:43
9663 6a62
Reposted fromerial erial vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:43
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— X
Reposted fromlanforme lanforme
tysiace-mysli
08:42
7296 7b1a 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:42
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialanforme lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl