Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

tysiace-mysli
08:42
Reposted frommeem meem vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:41
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:41
2372 1230
Reposted fromimradioactive imradioactive vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:40
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:40
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
tysiace-mysli
08:40
6136 34ad 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialanforme lanforme
tysiace-mysli
08:40
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialanforme lanforme

June 17 2017

tysiace-mysli
16:23
Nie dotykaj moich myśli ... 
— wybrudzisz się
16:18
9112 7237
Reposted fromtron tron viaHogattaa Hogattaa
tysiace-mysli
16:17
8328 67db
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa
16:16
tysiace-mysli
16:13
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viaHogattaa Hogattaa
tysiace-mysli
16:09
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
16:08
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
15:56
...wystarczy tylko puścić kierownicę i pozwolić losowi zakręcić kołem życia...  i nie liczy się nic innego tylko Tu i Teraz. 
— tysiace-mysli.soup.io
tysiace-mysli
15:49
....nigdy nie pozwól by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy
....Nie daj im tego zrobić
— Nigdy
Reposted bysniezynkatirowkaateme
tysiace-mysli
15:49
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaHoHo HoHo
tysiace-mysli
15:48
tysiace-mysli
15:48
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
15:48
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl