Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

tysiace-mysli
16:56
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
tysiace-mysli
16:55
Reposted fromshakeme shakeme viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
16:37
7457 53a9
tysiace-mysli
16:36
Znowu nie śpię, bo boli mnie utrata czegoś, czego właściwie nigdy nie miałam. Znowu nie śpię, bo stawiam na szali po jednej stronie miłość, a po drugie coś, bez czego wydawało mi się, że nie będę w stanie żyć. Znowu nie śpię, bo próbuję pokonać własną dumę i przekonać się, że nie  potrzebuję niczego więcej, niż mam teraz. I może uda mi się z tym pogodzić.
tysiace-mysli
16:36
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
tysiace-mysli
16:36
6476 d56e
Reposted fromawakened awakened vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
16:35
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
tysiace-mysli
16:35
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
tysiace-mysli
16:34
1999 b8fe 500

April 08 2018

tysiace-mysli
09:13
tysiace-mysli
09:11
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
tysiace-mysli
09:10
1488 e25e
Reposted fromosaki osaki vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
08:47
8850 0a47 500
tysiace-mysli
08:45
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:45
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:45
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
tysiace-mysli
08:45
1036 750e
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:45
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:45
4282 1902
Reposted fromursa-major ursa-major viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:45
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl