Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

tysiace-mysli
10:53
Reposted fromFlau Flau viahappykokeshi happykokeshi
tysiace-mysli
10:52
Reposted fromgruetze gruetze viahappykokeshi happykokeshi
tysiace-mysli
09:18
...jest rozdarty między pożądaniem i miłością a przerażającym wrażeniem, że nie może oddychać.
— Światło między oceanami
Reposted byaurinko aurinko
tysiace-mysli
09:13
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
tysiace-mysli
09:13
tysiace-mysli
09:12
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
09:12
5636 1851
tysiace-mysli
09:12
6561 8519 500
tysiace-mysli
09:10
Fotografie są lekarstwem dla oczu, słowa dla duszy. 
— #41
Reposted fromffina ffina viadancingwithaghost dancingwithaghost
tysiace-mysli
09:10

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
tysiace-mysli
09:06
5956 8897 500
tysiace-mysli
09:06
09:04
7091 cfee 500

andantegrazioso:

A fawn in a bed of flowers | mrsalice

May 25 2018

tysiace-mysli
15:26
8423 3f0c 500
tysiace-mysli
15:26
Są rzeczy, które chcesz zostawić za sobą lecz nie potrafisz
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viablackfantasies blackfantasies
tysiace-mysli
15:26

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viablackfantasies blackfantasies
tysiace-mysli
05:21
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl
tysiace-mysli
05:19
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Reposted fromvictorian victorian viaretro-girl retro-girl
tysiace-mysli
05:19
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretro-girl retro-girl
tysiace-mysli
05:18
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— Tove Jansson - "Listy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl