Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

tysiace-mysli
08:27
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:26
tysiace-mysli
08:26
hello December!
tysiace-mysli
08:25
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:25
6828 20c2 500
Reposted frompsycha psycha viaasylopath asylopath
08:25
6281 1091 500

cutekittensarefun:

Of all the places to sleep…

Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:24
tysiace-mysli
08:24
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:23
Reposted fromshakeme shakeme viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
08:23
0704 ebf1
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
tysiace-mysli
08:22
Reposted fromfresia fresia vianieobecnosc nieobecnosc
tysiace-mysli
08:22
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
tysiace-mysli
08:22
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianieobecnosc nieobecnosc
tysiace-mysli
08:22
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena vianieobecnosc nieobecnosc
tysiace-mysli
08:21
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
tysiace-mysli
08:21
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.

December 04 2017

tysiace-mysli
15:28
0205 d725 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
15:27
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
15:27
1554 7975 500
Reposted fromfoods foods viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
15:27
9523 a9e6 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl