Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

tysiace-mysli
17:51
tysiace-mysli
17:51
1819 2e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
17:48
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
17:46
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaawakened awakened
tysiace-mysli
17:44
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:43
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromcorvax corvax viaschulz23 schulz23

September 24 2018

tysiace-mysli
17:25
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
tysiace-mysli
17:25
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
tysiace-mysli
17:24
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:24
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:24
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:23
tysiace-mysli
17:22
Pewnego dnia, nie będziesz potrzebować już miłości. Pewnego dnia, nie będziesz kroczyć przez świat, jak gdyby Twoim zadaniem było jego naprawienie. Słońce, niebo, środek nocy. Budzi Cię pukanie do drzwi. Wstajesz, by je otworzyć, ale Jego tam nie ma, ponieważ to dzieje się w Twojej wyobraźni. Nie dasz rady otworzyć tych drzwi, mimo że bardzo tego chcesz. Kochałaś Go tak, jak dzieci złych rodziców. 
— "You"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:22
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później

September 23 2018

13:53
tysiace-mysli
13:52
tysiace-mysli
13:51
8152 3bb9 500
tysiace-mysli
13:50
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.

September 20 2018

tysiace-mysli
16:07
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić. I umrzeć też czasami chciała. Najlepiej na atak wspomnień.
— "Zespoły napięć" Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromwagabunda wagabunda viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
16:07
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl