Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

tysiace-mysli
18:05
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
tysiace-mysli
18:02
tysiace-mysli
16:38
A kto Ci pozwolił tak bezkarnie wkradać się w moje myśli... 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted bySkydelanpartyhardorgtfopkz451
tysiace-mysli
16:35
5484 83c0 500
tysiace-mysli
16:35
6549 575f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
16:34
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
16:34
tysiace-mysli
16:33
tysiace-mysli
16:32
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viaasylopath asylopath

March 19 2018

tysiace-mysli
21:20
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
tysiace-mysli
21:20
1990 b817 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
tysiace-mysli
20:47
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
20:45
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
tysiace-mysli
20:44
przykro mi.
Reposted fromsoymihlk soymihlk vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
20:44

Bliscy i oddaleni

Bo widzisz tu są tacy, którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni, co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło

Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka - jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami

Można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
20:43
tysiace-mysli
20:43
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaschulz23 schulz23
20:43
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
20:42
Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaasylopath asylopath
tysiace-mysli
20:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl