Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

tysiace-mysli
10:18
0282 7b64
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamake-a-wish make-a-wish
tysiace-mysli
10:18
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamake-a-wish make-a-wish

May 24 2019

tysiace-mysli
09:36
Ja nie szukam już wrażeń. Skoki na głęboką wodę, wchodzenie do tej samej rzeki, czy zachłyśnięcie się wyobrażeniem dalekim od rzeczywistości - to już przerabiałam. Bezpieczna przystań jest mi potrzebna... Świadomość, że po sztormach, które funduje nam życie jest miejsce, w którym wszystko cichnie. 

May 23 2019

tysiace-mysli
14:50
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaters laters
tysiace-mysli
14:50

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viatryy tryy
tysiace-mysli
14:50
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viamake-a-wish make-a-wish
tysiace-mysli
14:50
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viamake-a-wish make-a-wish

May 22 2019

tysiace-mysli
13:35
9857 6ce0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPatij Patij
tysiace-mysli
06:47
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
tysiace-mysli
06:47
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszalony-virus szalony-virus
tysiace-mysli
06:46
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamindfields mindfields
tysiace-mysli
06:46
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
tysiace-mysli
06:45
2459 5312
tysiace-mysli
06:45
Reposted fromFlau Flau viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
06:45
Miłość bywa zła, okrutna i niszcząca Kochając możesz nienawidzić siebie jak i ukochanego Miłość bywa trucizną, która zabija wolno ale skutecznie Miłość może być dobra, radosna i ucząca kochać Kochając kogoś, możesz zacząć kochać wszystko inne Miłość bywa lekiem, uśmiechem, dzięki któremu chce się żyć Miłość  bywa różna, nie należy się jej bać mimo wszystko, choć zawsze można dostać coś co zmieni twoje życie na zawsze Tak jak zawsze będziesz kochać tą osobę
Reposted fromakward akward viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
06:45
9253 3b23 500

May 20 2019

tysiace-mysli
15:39
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
tysiace-mysli
15:23
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaataszka ataszka
tysiace-mysli
15:21
tysiace-mysli
15:20
2458 7a35 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl