Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

tysiace-mysli
14:57
1028 7721
Reposted fromszatanista szatanista viazoou zoou
tysiace-mysli
14:57
1399 da53 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
tysiace-mysli
09:45
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viazoou zoou

August 13 2019

tysiace-mysli
16:25
Dzięki ci za mądrość,
Dzięki za nadzieję
Nikt nawet nie zdoła zbliżyć się do furtki twego umysłu.
Dzięki ci za serce
Dzięki za twą wiarę,
— Lemon- Papier

August 11 2019

tysiace-mysli
10:28
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
tysiace-mysli
10:25
Powiem ci parę słów o facecie, z którym przez przypadek się związałaś. Na początku sprawia wrażenie najwspanialszego na świecie. Jest pomocny, romantyczny i wyrozumiały. Później zaczynacie się lepiej poznawać i czuje, że może już pokazać swoje prawdziwe ‘ja’. Wtedy wywleka wszystkie swoje lęki, porażki i inne pierdoły. Swoje poranne bóle głowy. I całą winą za nie obarcza ciebie. I stajesz się jego największym wrogiem, bo wiesz już, kim jest.
— "The Affair"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
tysiace-mysli
10:24
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
tysiace-mysli
09:53
tysiace-mysli
09:52
8496 36e8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
tysiace-mysli
09:52
8508 73d1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 08 2019

tysiace-mysli
18:19
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaDaisy88 Daisy88
tysiace-mysli
18:18
2461 8752
Reposted fromnyaako nyaako viaonmelancholyhill onmelancholyhill
tysiace-mysli
18:18
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

July 29 2019

tysiace-mysli
16:13
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
16:13
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
tysiace-mysli
16:12
6578 3038 500
Reposted fromnyaako nyaako viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tysiace-mysli
16:12
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
tysiace-mysli
16:10
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

July 21 2019

tysiace-mysli
13:56
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
tysiace-mysli
13:55
1414 3711 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl