Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

tysiace-mysli
16:55
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted byiammistakexzuzakxpieprzicynamoncontigoxwyczesanagitaraxviajeroliliowaduszapomrukimuladharaSkydelanszarakoszulaeternaljourneythebelljarsistersofmercyquinnesatyrlanedamagedsoulxchocolatexaksamitttoffifeeFuckyoubitchlexxieGabreiilaahazaynloeredvarethlisekchytrusekniebieskieoczyretro-girlnothingcansaveyouzwariowalamklaucimjauciindietrofmhsarzzkropkablackheartgirlpensievejestemdeszczemlisekhipisekMartwa13Cannonballiammistakesalatoheavencanwaitwecouldbeclosepattyyymessinheadiammistakeaurinkobukazlajestemdeszczemurszulkahepianulujkamykowatajunior13talulaart-modalnalittlepawsfutureiscomingwalkthemoonZiomeczek
tysiace-mysli
16:42
Reposted fromRynn Rynn viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
16:42
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamiscauliflower miscauliflower
tysiace-mysli
16:41
0273 4111
Reposted fromsavatage savatage viamiscauliflower miscauliflower
tysiace-mysli
16:41
7326 b8fa 500
tysiace-mysli
16:41
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viatarczyn tarczyn
tysiace-mysli
16:41
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
tysiace-mysli
16:41
Życie jest po to, aby go doświadczać, jedyne granice to te, które narzuca nam ciasnota naszych umysłów. Oraz strach. Nasz i cudzy.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
tysiace-mysli
16:39

November 07 2018

tysiace-mysli
17:26
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaspokodama spokodama
tysiace-mysli
17:24
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
tysiace-mysli
17:21
tysiace-mysli
17:19
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
17:17
2586 d349 500
tysiace-mysli
17:17
tysiace-mysli
17:16
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
tysiace-mysli
17:15
0645 9ff7
tysiace-mysli
17:11
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
tysiace-mysli
17:10
tysiace-mysli
17:06
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl