Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

tysiace-mysli
20:35
1781 19ff 390
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
tysiace-mysli
20:33
4636 5625 390
Reposted fromPatij Patij
20:32
19:58
tysiace-mysli
19:57
1185 42fc 390
tysiace-mysli
19:55
2185 b2ac 390
tysiace-mysli
19:55
tysiace-mysli
19:55
4398 c176 390
tysiace-mysli
19:48
8982 493f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamiscauliflower miscauliflower
tysiace-mysli
19:48
5028 36a1 390
tysiace-mysli
19:48
tysiace-mysli
19:48
4149 da38 390
Reposted fromoll oll viamiscauliflower miscauliflower
tysiace-mysli
19:47
6741 7f9f 390
tysiace-mysli
19:44
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc.
— Brigitte Bardot
Reposted fromtimetolove timetolove viadorothi dorothi
tysiace-mysli
19:41
9798 8a26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialittlefool littlefool

March 09 2017

tysiace-mysli
18:27
2385 2cb3 390

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaover-land over-land
tysiace-mysli
18:26
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaover-land over-land
tysiace-mysli
18:26
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
tysiace-mysli
18:25
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land
tysiace-mysli
18:15
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl