Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

tysiace-mysli
14:38

Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.

Megan Hart

tysiace-mysli
14:37
0728 17c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
tysiace-mysli
14:37
5094 2831 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaclerii clerii
tysiace-mysli
14:37
4247 228c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCarrere Carrere
tysiace-mysli
14:36
8921 29d8 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaclerii clerii
tysiace-mysli
14:36
"Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą".
— Jess Rothenberg
tysiace-mysli
14:35
tysiace-mysli
13:36
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viabreakaway breakaway

September 22 2017

tysiace-mysli
08:44
2864 f2ed 390
Reposted fromiloveyou iloveyou viafar-away far-away
tysiace-mysli
08:43
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
tysiace-mysli
08:43
8412 842e 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
tysiace-mysli
08:41
(...) Czy pisarze skazani są na smutek i wszelakie depresje? Czy będąc szczęśliwymi lub chociażby mając jakąś pogodę ducha i pozytywne nastawienie, przestają być pisarzami?
— zlotojesienne.blogspot.com
Reposted fromlaters laters
tysiace-mysli
08:41
tysiace-mysli
08:41
6660 c965 390
tysiace-mysli
08:41
tysiace-mysli
08:40
tysiace-mysli
08:40
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viasatyra satyra
08:40
9364 be08 390
Reposted fromkortes kortes viasatyra satyra
tysiace-mysli
08:40
6085 7182 390
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viaclerii clerii
tysiace-mysli
08:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl