Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

tysiace-mysli
20:05
tysiace-mysli
20:04
9677 b476 390
tysiace-mysli
20:03
tysiace-mysli
20:03
6932 2c59 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamoai moai
tysiace-mysli
20:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
tysiace-mysli
20:02
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclerii clerii
20:02
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaclerii clerii
tysiace-mysli
20:01
20:01
tysiace-mysli
20:00
1704 0135 390
tysiace-mysli
19:59
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialaters laters
tysiace-mysli
19:58
5045 4eb0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
tysiace-mysli
19:58
6434 e100 390
tysiace-mysli
19:53
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaHoHo HoHo
tysiace-mysli
19:51
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
tysiace-mysli
19:51

July 09 2017

tysiace-mysli
12:07
6553 eaa7 390
tysiace-mysli
12:07
1185 42fc 390
tysiace-mysli
12:05
Reposted fromconcarne concarne viaSkydelan Skydelan
tysiace-mysli
11:10
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl