Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

tysiace-mysli
17:44
7171 7452 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoldstuff oldstuff
tysiace-mysli
17:37
tysiace-mysli
17:36
tysiace-mysli
17:35
2762 611b 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaciarka ciarka
tysiace-mysli
17:35
6753 dc62 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
tysiace-mysli
17:34
3744 9e18 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakubaf kubaf
tysiace-mysli
17:30
0127 9baf 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapandorcia pandorcia
tysiace-mysli
17:29
4436 783f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapandorcia pandorcia
tysiace-mysli
17:29
6375 2256 390
Reposted fromkotecke kotecke viabeinthe beinthe
tysiace-mysli
17:28

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
tysiace-mysli
17:16
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viaczoo czoo
tysiace-mysli
17:16
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić.
I umrzeć też chciała.
Najlepiej na atak wspomnień.
— Janusz Leon Wiśniewski
tysiace-mysli
17:15
0008 5a62 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacookiethief cookiethief
tysiace-mysli
17:15
6376 c70b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacookiethief cookiethief
tysiace-mysli
17:15
tysiace-mysli
17:14
Reposted fromshakeme shakeme viaMezame Mezame
17:14
5158 e986 390

banshy:

Nara, Nara by Justin Montagano

Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
tysiace-mysli
17:09
4264 b9d7 390
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapikkumyy pikkumyy
tysiace-mysli
15:24
5382 af92 390
Reposted fromrudazolza rudazolza viacarameltea carameltea
tysiace-mysli
15:24
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viacarameltea carameltea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl