Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

tysiace-mysli
15:09
tysiace-mysli
15:09
tysiace-mysli
15:09
tysiace-mysli
15:03
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf vianataliam1128 nataliam1128

October 15 2017

tysiace-mysli
18:03
4084 7c1f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainsomniia insomniia
tysiace-mysli
18:03
4846 6909 390
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova viainsomniia insomniia
tysiace-mysli
18:01
7424 0c41 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viainsomniia insomniia
tysiace-mysli
18:01
5573 3789 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsomniia insomniia
tysiace-mysli
17:59
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
17:58
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsomniia insomniia
tysiace-mysli
17:55
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
tysiace-mysli
17:54
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
tysiace-mysli
17:54
tysiace-mysli
17:53
tysiace-mysli
16:58
tysiace-mysli
16:54
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
16:53
6899 6f59 390
Reposted fromministerium ministerium viaTopielica Topielica
16:53
6673 697e 390

theraichujesus:

annethecatdetective:

This little girl is going places.

image

Reposted fromekelias ekelias viaTopielica Topielica
tysiace-mysli
16:52
2542 dd23 390
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaschulz23 schulz23
tysiace-mysli
16:51
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaprecelka precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl